Ευρωπαλέτα

Διαστάσεις: 80 x 120 cm

Συνεργαζόμαστε με εταιρεία για απεντόμωση των παλετών. ISPMIS.

Τύπου Ευρωπαλέτα

Διαστάσεις: 80 x 120 cm

Βάρος φορτίου έως 1 τόνο.

Τύπου Ευρωπαλέτα Μίας Χρήσεως

Διαστάσεις: 80 x 120 cm

Βιομηχανική Παλέτα

Διαστάσεις: 100 x 120 cm

Βιομηχανική Παλέτα Μίας Χρήσης

Βιομηχανική Παλέτα

Διαστάσεις: 114 x 114 cm

Παλέτα Τύπου Düsseldorf

Διαστάσεις: 60 x 80 cm

Πλαστική Παλέτα

Διαστάσεις: 80 x 120 cm

Διαστάσεις: 100 x 120 cm